Ds. D.W. Tuinier - Lukas 22 : 31 - 32

Afspelen

Hemelse lessen voor Jezus' discipelen

Lukas 22
8-3-2020
Waarschuwend
Troostvol
Heenleidend

Lukas 22 : 31 - 32

Lukas 22
31
En de Heere zeide: Simon, Simon, ziet, de satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe;
32
Maar Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoude; en gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders.

Delen & Download

Download preek