Ds. A.A. Brugge - Handelingen 2 : 14 - 15a

Afspelen

Verweer tegen spot

31-5-2020
Pinkster getuigen
Pinkster gehoor
Pinkster verweer

Handelingen 2 : 14 - 15a

14. Maar Petrus, staande met de elven, verhief zijn stem, en sprak tot hen: Gij Joodse mannen, en gij allen, die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend, en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. 15a. Want deze zijn niet dronken, gelijk gij vermoedt;

Delen & Download

Download preek