Ds. D.W. Tuinier - 1 Korinthe 15 : 19 - 20

Afspelen

De Paasblijdschap van de apostel Paulus

13-4-2020
Een vreselijke veronderstelling
De blijde paasjubel

1 Korinthe 15 : 19 - 20

1 Korinthe 15
19
Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.
20
Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, en is de Eersteling geworden dergenen, die ontslapen zijn.

Delen & Download

Download preek