Ds. C.G. Vreugdenhil - Efeze 4 : 8 - 10

Afspelen

De Koning en Zijn gaven

Efeze 4
21-5-2020
Hij is opgevaren in de hoogte
Hij verdiende gaven door Zijn vernedering
Hij deelt gaven uit aan opstandige mensen

Efeze 4 : 8 - 10

Efeze 4
8
Daarom zegt Hij: Als Hij opgevaren is in de hoogte, heeft Hij de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen gaven gegeven.
9
Nu dit: Hij is opgevaren; wat is het, dan dat Hij ook eerst is nedergedaald in de nederste delen der aarde?
10
Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre boven al de hemelen, opdat Hij alle dingen vervullen zou.

Delen & Download

Download preek