Ds. W.A. Zondag - 1 Johannes 1 : 5 - 7

Afspelen

Twee wegen

6-5-2020
Een weg in de duisternis
Een weg in het licht
Bijbellezing Brieven van Johannes - Deel 2

Liturgie:
Psalm 119: 1
Psalm 119: 23
Lezen: 1 Johannes 1
Psalm 26: 1, 2, 3, 4
Psalm 26: 5, 6, 8
Psalm 26: 12

Citaat:

Wij hebben nu de bovennatuurlijke omgang met God en de Heere Christus, die een begin en een voorsmaak is van ons eeuwig verblijf met hen en ons genieten van hen in de hemelse heerlijkheid. Ziehier de bedoeling van de evangelische openbaring: ons ver boven de zonde en de aarde te verheffen tot de gezegende gemeenschap met de Vader en de Zoon. Ziehier waartoe het eeuwige Woord vlees geworden is: dat Hij ons het eeuwige leven zou schenken in gemeenschap met de Vader en met Hemzelf.’
- Matthew Henry, Bijbelcommentaar, 1 Johannes 1.


Leestip:
  • Johannes 8: 1-24 (Jezus is het Licht der wereld)
  • Efeze 5 (werken van duisternis/licht)
  • 1 Johannes 3: 1-17 (werken van satan = duisternis)
Gespreksvragen:
1. God wordt in vers 5 vergeleken met het licht: ‘…dat God een Licht is en gans geen duisternis in Hem is’. Dat is een positieve beschrijving (God is licht) en een negatieve beschrijving (geen duisternis is in Hem). Wat wordt hiermee bedoeld?
2. Plaats God eens tegenover de satan. Waarom wordt hij juist de vorst der duisternis genoemd?
3. Over de weg in de duisternis lezen wij in de kanttekening: ‘Namelijk van onwetendheid, dwalingen, onheiligheid en zonden, die werken der duisternis zijn, Ef. 5:11’. Geef eens een voorbeeld van elk ‘onderdeel’.
4. Wie wandelt op de weg van de duisternis en toch zegt dat hij een kind van God is, is een leugenaar, aldus Johannes. Gewezen kan worden op 1 Joh. 3:9 en 2 Kor. 6:14. Zoek ze eens op.
5. Herhaling t.a.v. vorige keer: wat is dat, gemeenschap hebben met God? Vgl. 1 Joh. 1: 3.
6. Waarom zegt Johannes, nadat hij spreekt over ‘wandelen in het licht’ en gemeenschap hebben met elkaar en met God (‘wij met God en God met ons’), dat het bloed van Christus van alle zonden reinigt?
7. Bij het reinigend bloed van Christus kan worden gewezen op Hebr. 9:14, 1 Petr. 1:19 en Openb. 1:5. Wat leest u daar?
8. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. De kanttekenaren schrijven: ‘Namelijk zo aangeboren als dadelijke, zo grote als kleine’. Ook alle zonden die Gods kinderen nog gaan doen? Lees in dit verband ook 1 Joh. 2: 1-2.

1 Johannes 1 : 5 - 7

1 Johannes 1
5
En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en gans geen duisternis in Hem is.
6
Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben, en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, en doen de waarheid niet.
7
Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

Delen & Download

Download preek