Ds. G.J. Baan - Efeze 2 : 4 - 7

Afspelen

Zalig worden

Efeze 2
3-5-2020
Door goddelijke liefde (vs. 4)
Uit levendmakende genade (vs. 5-6a)
Tot toekomende heerlijkheid (vs. 6b-7)

Efeze 2 : 4 - 7

Efeze 2
4
Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft,
5
Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden),
6
En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus;
7
Opdat Hij zou betonen in de toekomende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.

Delen & Download

Download preek