Ds. W.A. Zondag - Psalmen 4 : 7

Afspelen

Verwachting van de HEERE

22-4-2020
Een menselijke vraag
Een godvrezend uitzien
Liturgie: Psalm 91: 1 Psalm 23: 1 Lezen: Psalm 4 Psalm 4: 3, 4 Psalm 91: 2 Psalm 3: 3 Leestips: - Psalm 3 (rust in God) - Rom. 8 (Paulus’ zegelied) Citaat: "David vergelijkt de enige begeerte, waardoor hij gloeide, met de velerlei begeerten, waardoor bijna geheel de wereld herwaarts en derwaarts gedreven wordt." J. Calvijn. Gespreksvragen: 1 Wat was de nood waarin David verkeerde? 2 Hoe gaat David om met zijn vijanden? Waaruit blijkt dat hij bewogen is met hen? 3 Wat bedoelt David met de woorden: ‘In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; zijt mij genadig en hoor mijn gebed’ (vs 2)? Ziet hij hier al op de vervulling van zijn gebed? 4 Wie stellen de vraag over het ‘goede doen zien’ aan David? Waarom is dit a) een begrijpelijke vraag, maar b) een zondige vraag? 5. David verwijst naar het verheffen van Gods aangezicht. Waarom doelt hij hier op het beeld van de vuur- en wolkkolom tijdens de woestijnreis van het volk van Israël? 6. De Heere wordt met hoofdletters weergegeven: HEERE. Wat ligt hierin besloten wat betreft de verwachting die de dichter heeft? 7. David heeft liever de vreugde in God dan koren en wijn. Wat houdt die vreugde in? De kanttekenaren schrijven: ‘Geestelijke vreugde, door het licht Uws aanschijns, die groter is dan de hunne placht te zijn over een overvloedigen oogst’. Zij wijzen op Hoogl. 1:2, 4 en Hos. 9:1. Zoek die teksten eens op 8. David spreekt ook over ‘vrede’ (vs 9). Wat is de vrede die God geeft? Leg eens uit: deze vrede is verworven door Christus en Hij deelt deze nog uit aan Zijn kinderen. Vgl. Joh. 14:27 en Joh. 20: 21.

Psalmen 4 : 7

Psalmen 4
7
Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef Gij over ons het licht Uws aanschijns, o HEERE!

Delen & Download

Download preek