Ds. G.J. Baan - Hooglied 2 : 2 - 3

Afspelen

Christus’ bruid

15-9-2019
Onderscheiden (vs. 2)
Onderwezen (vs. 3a)
Onderhouden (vs. 3b)

Hooglied 2 : 2 - 3

Hooglied 2
2
Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren.
3
Als een appelboom onder de bomen des wouds, zo is mijn Liefste onder de zonen; ik heb groten lust in Zijn schaduw, en zit er onder, en Zijn vrucht is mijn gehemelte zoet.

Delen & Download

Download preek