Ds. G.J. Baan - Johannes 3 : 14 - 15

Afspelen

Verhoogd

10-4-2020
De slang verhoogd (vs. 14a)
De Zoon van de mens verhoogd (vs. 14b)
De gelovige verhoogd (vs. 15)

Johannes 3 : 14 - 15

Johannes 3
14
En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden;
15
Opdat een iegelijk, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Delen & Download

Download preek