Ds. G.J. Baan - Mattheüs 1 : 1 - 17

Afspelen

De gouden keten van Jezus’ voorgeslacht

8-12-2019
Verdorven schakels
Vergankelijke schakels
Vorstelijke schakels
Vervulde schakels

Mattheüs 1 : 1 - 17

Mattheüs 1
1
Het boek des geslachts van JEZUS CHRISTUS, den Zoon van David, den zoon van Abraham.
2
Abraham gewon Izak, en Izak gewon Jakob, en Jakob gewon Juda, en zijn broeders;
3
En Juda gewon Fares en Zara bij Thamar; en Fares gewon Esrom, en Esrom gewon Aram;
4
En Aram gewon Aminadab, en Aminadab gewon Nahasson, en Nahasson gewon Salmon;
5
En Salmon gewon Booz bij Rachab, en Booz gewon Obed bij Ruth, en Obed gewon Jessai;
6
En Jessai gewon David, den koning; en David, den koning, gewon Salomon bij degene, die Uria's vrouw was geweest;
7
En Salomon gewon Roboam, en Roboam gewon Abia, en Abia gewon Asa;
8
En Asa gewon Josafat, en Josafat gewon Joram, en Joram gewon Ozias;
9
En Ozias gewon Joatham, en Joatham gewon Achaz, en Achaz gewon Ezekias;
10
En Ezekias gewon Manasse, en Manasse gewon Amon, en Amon gewon Josias;
11
En Josias gewon Jechonias, en zijn broeders, omtrent de Babylonische overvoering.
12
En na de Babylonische overvoering gewon Jechonias Salathiel, en Salathiel gewon Zorobabel;
13
En Zorobabel gewon Abiud, en Abiud gewon Eljakim, en Eljakim gewon Azor;
14
En Azor gewon Sadok, en Sadok gewon Achim, en Achim gewon Elihud;
15
En Elihud gewon Eleazar, en Eleazar gewon Matthan, en Matthan gewon Jakob;
16
En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus.
17
Al de geslachten dan, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische overvoering, zijn veertien geslachten; en van de Babylonische overvoering tot Christus, zijn veertien geslachten.

Delen & Download

Download preek