Ds. B. Labee - Artikel 11

Afspelen

De Godheid van de Heilige Geest

2-6-2019
Wie de Heilige Geest is
Hoe Heilige Geest werkt
DAT DE HEILIGE GEEST WAARACHTIG EN EEUWIG GOD IS
Wij geloven en belijden ook dat de Heilige Geest van eeuwigheid van den Vader en den Zoon uitgaat; niet zijnde gemaakt, noch geschapen, noch ook geboren, maar alleen van Beiden uitgaande; Welke in orde is de derde Persoon der Drievuldigheid, van één zelfde wezen, majesteit en heerlijkheid met den Vader en den Zoon; zijnde waarachtig en eeuwig God, gelijk ons de Heilige Schriften leren.

 

Artikel 11 :

Delen & Download

Download preek