Ds. G.J. Baan - Mattheüs 26 : 29 - 30

Afspelen

De vrucht van de wijnstok

29-3-2020
Veel keer gedronken (in het verleden)
Niet meer gedronken (vs. 29a/30)
Eens nieuw gedronken (vs. 29b)

MattheĆ¼s 26 : 29 - 30

Mattheüs 26
29
En Ik zeg u, dat Ik van nu aan niet zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op dien dag, wanneer Ik met u dezelve nieuw zal drinken in het Koninkrijk Mijns Vaders.
30
En als zij den lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar den Olijfberg.

Delen & Download

Download preek