Ds. P. Mulder - Micha 7 : 9

Afspelen

Buigen onder God

Micha 7
2-4-2020
Zondebelijdenis
Gramschapwaardig
Uitzien naar de Heere
Deel 5 van 6.

Micha 7 : 9

Micha 7
9
Ik zal des HEEREN gramschap dragen, want ik heb tegen Hem gezondigd; totdat Hij mijn twist twiste, en mijn recht uitvoere; Hij zal mij uitbrengen aan het licht; ik zal mijn lust zien aan Zijn gerechtigheid.

Delen & Download

Download preek