Ds. H. Paul - Johannes 18 : 29 - 30

Afspelen

De Heere Jezus voor de aardse rechter

10-3-2013
De rechtsgang
Het onderzoek
De aanklacht

Johannes 18 : 29 - 30

Johannes 18
29
Pilatus dan ging tot hen uit, en zeide: Wat beschuldiging brengt gij tegen dezen Mens?
30
Zij antwoordden en zeiden tot hem: Indien Deze geen kwaaddoener ware, zo zouden wij Hem u niet overgeleverd hebben.

Delen & Download

Download preek