Ds. A.T. Vergunst - Genesis 41 : 51 - 52

Afspelen

Gods overwinnende genade

Genesis 41
21-10-2018
De zwaarste test die Jozef moest ervaren
Bij zijn loflied in zijn belijdenis tot God
Dominee verwijst naar 2e preek, dat is uit Genesis 50, ook op Prekenweb reeds beschikbaar.

Genesis 41 : 51 - 52

Genesis 41
51
En Jozef noemde den naam des eerstgeborenen Manasse; want, zeide hij God heeft mij doen vergeten al mijn moeite, en het ganse huis mijns vaders.
52
En den naam des tweeden noemde hij Efraim; want, zeide hij God heeft mij doen wassen in het land mijner verdrukking.

Delen & Download

Download preek