Ds. B. Labee - 2 Kronieken 7 : 13 - 14

Afspelen

Pest onder Mijn volk

22-3-2020
Van God gezonden (vs 13)
Onder God gebogen (vs 14a)
Door God genezen (vs 14b)

2 Kronieken 7 : 13 - 14

2 Kronieken 7
13
Zo Ik den hemel toesluite, dat er geen regen zij, of zo Ik den sprinkhaan gebiede, het land te verteren, of zo Ik pest onder Mijn volk zende;
14
En Mijn volk, over dewelken Mijn Naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zich bekeren van hun boze wegen; zo zal Ik uit den hemel horen, en hun zonden vergeven, en hun land genezen.

Delen & Download

Download preek