Ds. G.J. Baan - Kolossenzen 4 : 2 - 4

Afspelen

Opwekking tot gebed

11-3-2020
Voor zichzelf (vs. 2)
Voor Gods dienaren (vs. 3a)
Voor Gods koninkrijk (vs. 3b-4)

Kolossenzen 4 : 2 - 4

Kolossenzen 4
2
Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging;
3
Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus, om welke ik ook gebonden ben;
4
Opdat ik dezelve moge openbaren, gelijk ik moet spreken.

Delen & Download

Download preek