Ds. W. Visscher - Filippenzen 3 : 12 - 14

Afspelen

Onderwerp

10-5-2015
Het geestelijk leven in het licht van de volmaaktheid
De aard van dit leven
Het doel van dit leven

Filippenzen 3 : 12 - 14

Filippenzen 3
12
Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
13
Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.
14
Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Delen & Download

Download preek