Ds. W. Visscher - Filippenzen 3 : 1 - 7

Afspelen

De uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus

12-4-2015
Een noodzakelijke les
Een heerlijke wetenschap

Filippenzen 3 : 1 - 7

Filippenzen 3
1
Voorts, mijn broeders, verblijdt u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven, is mij niet verdrietig, en het is u zeker.
2
Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding.
3
Want wij zijn de besnijding, wij, die God in den Geest dienen, en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen.
4
Hoewel ik heb, dat ik ook in het vlees betrouwen mocht; indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer.
5
Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israel, van den stam van Benjamin, een Hebreer uit de Hebreen, naar de wet een Farizeer;
6
Naar den ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk.
7
Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus' wil schade geacht.

Delen & Download

Download preek