Ds. J. IJsselstein - Johannes 14 : 1 - 3

Afspelen

Onderwerp

8-3-2020
Vijf hemelse medicijnen voor de ontroerde harten van de discipelen

Johannes 14 : 1 - 3

Johannes 14
1
Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij.
2
In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden.
3
En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.

Delen & Download

Download preek