Ds. W.A. Zondag - Psalmen 77 : 14

Afspelen

De weg terug naar God

Psalmen 77
18-3-2020
Slapeloze nachten
Veel vraagtekens
Omhoog zien
Een weg in de zee
De Herder voorop
Bidstond nav Corona-virus. Liturgie: Psalm 77: 1, 3 Twaalf artikelen Psalm 77: 4 Lezen: Psalm 77 Psalm 77: 5, 6 Psalm 77: 7, 8 Psalm 77: 11 Citaat: “En door welke soort van verdrukking wij ook gedrukt worden, altijd moeten wij zien op dit doel, dat wij ons gewennen tot de verachting van het tegenwoordige leven en daardoor opgewekt worden tot de overdenking van het toekomende.” J. Calvijn, Institutie. Leestips: Psalm 73 (Asafs aanvechtingen) -Rom. 8 (Paulus’ zegelied) -1 Korinthe 4 (Paulus’ strijd) Gespreksvragen: 1. Asaf laat zich niet uit over de inhoud van zijn lijden (in Psalm 73 heeft hij het over bestraffingen die hij elke morgen ervaart). Bespreek eens een aantal vormen van ‘moeite en verdriet’ waarmee u/jij te maken hebt of te maken kan krijgen. Hoe moeten wij de nood van onze tijd – het coronavirus – in dit licht zien? 2. Asaf stelt uitsluitend vragen over en aan God. Mogen wij zulke ‘waaromvragen’ ten aanzien van het coronavirus stellen? Of moet je zeggen: ‘nee, want het is wel duidelijk dat alle moeiten ons overkomen vanwege onze zonden’. 3. Geeft de Heere altijd antwoorden op de ‘waaromvragen’ van Zijn kinderen? Hoe gaf de Heere aan Job antwoord? En welk antwoord gaf Jezus aan Martha en aan Maria (Joh. 11: 25, 26)? 4. Waartoe leidt een aanvechting/beproeving in het leven van een kind van God? Ofwel: hoe komt hij weer terug bij God, Hem erkennend als Zijn goedertieren Vader? 5. Wat bedoelt Asaf als hij zegt: ‘Uw weg is in het heiligdom’? Herkent u dat: dat je moet en mág erkennen: ‘Heere, Uw weg is in het heiligdom’? Bemerkt u hierin ook de godvruchtige ‘lijdzaamheid’? 6. Asaf gaat mediteren. Aan de hand van Gods grote daden in de geschiedenis van het volk van Israël (en in zijn persoonlijk leven). Waarom is dat navolgenswaardig? 7. Waarom spreekt Asaf in het bijzonder over de doortocht van het volk van Israël door de Schelfzee? 8. Paulus zegt in Rom. 8 dat ‘niets ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere’. Waarom is dat zo’n diepe troost voor een ware christen? Voor de jongste kinderen: 1. Wie was Asaf? Antwoord: a) iemand in de tempel die psalmen heeft gedicht, b) broer van Petrus, c) een zoon van Paulus. 2. Asaf heeft het moeilijk in het zijn leven. Hij heeft veel verdriet. Over welke dingen ben jij verdrietug? En over welke dingen die kunnen gebeuren zou je heel verdrietig kunnen worden? Ben jij verdrietig omdat je niet naar school kan vanwege het coronavirus? 3. Begrijp je dat het voor mensen heel moeilijk is om als er erge dingen gebeuren (zoals oorlogen, ongelukken) dat er een God bestaat? 4. Waarom laat God het toe dat soms een jonge vader uit een gezin sterft of een meisje/jongen op jonge leeftijd sterft, er zoveel mensen nu op deze wereld getroffen worden door het virus? 5. Waarom kon Asaf toch weer geloven in God als Zijn God? 6. In Psalm 77 wordt de Heere vergeleken met een herder. Wat doet een herder? Waarom is de Heere Jezus de ‘goede Herder’? Geloof jij in Hem? 7. Zou je het volgende kunnen nazeggen? ‘Gij leidde Uw volk als een kudde, door de hand van Mozes en Aäron’?

Psalmen 77 : 14

Psalmen 77
14
O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?

Delen & Download

Download preek