Ds. C. Harinck - Markus 10 : 32

Afspelen

De Heere Jezus op de kruisweg

Markus 10
22-2-2009
De kruisweg door Jezus aanvaard
De kruisweg door de discipelen niet begrepen

Markus 10 : 32

Markus 10
32
En zij waren op den weg, gaande op naar Jeruzalem; en Jezus ging voor hen; en zij waren verbaasd, en Hem volgende, waren zij bevreesd. En de twaalven wederom tot Zich nemende, begon Hij hun te zeggen de dingen, die Hem overkomen zouden;

Delen & Download

Download preek