Ds. J.S. van der Net - Lukas 23 : 28, 31

Afspelen

De laatste preek van de Heere Jezus

Lukas 23
15-3-2015
Hier worden tranen afgewezen
Hier worden tranen gevraagd

Lukas 23 : 28, 31

28 En Jezus Zich tot haar kerende zeide: Gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelven en over uw kinderen. 31 Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden?

Delen & Download

Download preek