Ds. W. Harinck - Mattheüs 28 : 5 - 6

Afspelen

Jezus leeft

21-4-2019
aan wie de boodschap word gemeld
de kracht die deze boodschap heeft
het fundament waarop deze boodschap rust

MattheĆ¼s 28 : 5 - 6

Mattheüs 28
5
Maar de engel, antwoordende, zeide tot de vrouwen: Vreest gijlieden niet; want ik weet, dat gij zoekt Jezus, Die gekruisigd was.
6
Hij is hier niet; want Hij is opgestaan, gelijk Hij gezegd heeft. Komt herwaarts, ziet de plaats, waar de Heere gelegen heeft.

Delen & Download

Download preek