Ds. W. Harinck - Filippenzen 3 : 20 - 21

Afspelen

De hemel in het hart

17-5-2015
Burgerschap in de hemel
De Zaligmaker uit de hemel
Omgevormd naar de hemel
Weeszondag

Filippenzen 3 : 20 - 21

Filippenzen 3
20
Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus;
21
Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelven kan onderwerpen.

Delen & Download

Download preek