Ds. G.J. Baan - Zondag 14 : 36

Afspelen

Onderwerp

6-10-2019
Het heilsnut van Jezus onbevlekte ontvangenis en geboorte
Hij is onze Middelaar
Hij is een heilige Middelaar
Hij is een bedekkende Middelaar

Delen & Download

Download preek