Ds. W. Harinck - Deuteronomium 11 : 10 - 12

Afspelen

twee manieren van leven

de levensstijl van Egypte
de levensstijl van Kanaän

Deuteronomium 11 : 10 - 12

Deuteronomium 11
10
Want het land, waar gij naar toe gaat, om dat te erven, is niet als Egypteland, van waar gij uitgegaan zijt, hetwelk gij bezaaidet met uw zaad, en bewaterdet met uw gang, als een kruidhof.
11
Maar het land, waarheen gij overtrekt, om dat te erven, is een land van bergen en van dalen; het drinkt water bij den regen des hemels;
12
Een land, dat de HEERE, uw God, bezorgt; de ogen des HEEREN, uws Gods, zijn gedurig daarop, van het begin des jaars tot het einde des jaars.

Delen & Download

Download preek