Ds. W. Harinck - Amos 7 : 7 - 9

Afspelen

muur en het paslood

Amos 7
13-3-2019
rechte muur
scheve muur
nieuwe muur

Amos 7 : 7 - 9

Amos 7
7
Nog deed Hij mij aldus zien; en ziet, de Heere stond op een muur, die naar het paslood gemaakt was, en een paslood was in Zijn hand.
8
En de HEERE zeide tot mij: Wat ziet gij, Amos? En ik zeide: Een paslood. Toen zeide de HEERE: Zie, Ik zal het paslood stellen in het midden van Mijn volk Israel; Ik zal het voortaan niet meer voorbijgaan.
9
Maar Izaks hoogten zullen verwoest, en Israels eigendommen verstoord worden; en Ik zal tegen Jerobeams huis opstaan met het zwaard.

Delen & Download

Download preek