Ds. G.J. Baan - 1 Thessalonicenzen 1 : 9

Afspelen

Een heilige gemeente

26-1-2020
Door het Woord (‘Want…hebben,’)
Vanuit bekering (‘en…zijt’)
Tegenover de afgoden (‘van de afgoden,’)
Tot de dienst aan God (‘om…dienen.’)
Deel 3 van 4 over gemeente zijn.

1 Thessalonicenzen 1 : 9

1 Thessalonicenzen 1
9
Want zijzelven verkondigen van ons, hoedanigen ingang wij tot u hebben, en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om den levenden en waarachtigen God te dienen;

Delen & Download

Download preek