Ds. W.A. Zondag - Zondag 1 : Vraag en antwoord 2

Afspelen

Troost door kennis

27-10-2019
van mijn “zonden en ellende”
van mijn verlossing
van mijn dankbaarheid
Liturgie: Psalm 48: 4, 5, 6 Psalm 39: 3 Lezen: Jesaja 6 Psalm 99: 1, 2, 3, 4 Psalm 32: 1, 4 Psalm 103: 11 Leestip: - Psalm 32 (drie stukken persoonlijk beleefd) - Jeremia 31 (ware bekering) Citaat: “Bedenk wat het betekent zonder Christus te leven en te sterven. Zonder Christus leven in vijandschap met God en in een toestand van afvalligheid onder Gods vloek en eeuwige toorn. Wanneer we denken dat alles met onze ziel in orde is, zullen we niet tot Christus vluchten om de eeuwige verdoemenis te ontvlieden. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet nodig.” John Owen, De heerlijkheid van Christus. Gespreksvragen: 1. Kennis aan de drie stukken blijft voor de christen een levenslange lange les. Leg dat eens uit. 2. Wat moet worden verstaan onder ‘zonden en ellende’ in vraag en antwoord 2 van HC 1? Hoe komen we de ‘ellende’ tegen in Psalm 130? En in Psalm 32? 3. Jesaja krijgt een visioen (Jesaja 6). Wat is een visioen en wat ziet hij in dit visioen? 4. De heiligheid van God wordt bezongen door Serafs. Wat is het verschil tussen serafs en gewone engelen? 5. Jesaja krijgt kennis van zichzelf in het licht van Gods heiligheid. Leg dat eens uit. 6. Jesaja krijgt ook kennis aan de verzoening in Christus. Op welke wijze wordt dat in het visioen uitgebeeld? Hoe vindt dit werk in onze tijd plaats onder de prediking? 7. Hoe zien we het stuk van de dankbaarheid terug in Jesaja 6? Ziet u/zie je een overeenkomst met hetgeen dat Paulus zegt in Hand. 9:6? 8. Mag u kennis hebben aan de drie stukken? Voor de jongste kinderen: 1. Een kind van de Heere leert drie belangrijke dingen (‘stukken’). Dat zijn: ellende, v………………….. en d………………… (vul maar in). 2. Je ellende is dat je v…………….. hebt over je z………………… en de Heere bidt om v……………… (vul maar in). 3. In de preek ging het over een profeet. Welk was dat? Kies maar uit de volgende namen: a) Jesaja, b) Ezechiël, c) Jeremia, d) Johannes. 4. Hoe wist de profeet dat de Heere zijn zonden had vergeven? Antwoord: een engel nam een kooltje van het altaar en raakte zijn ………………….. aan. 5. Als je mag weten dat je een kind van de Heere bent, dan wil je de Heere ook geh…………………………

Zondag 1 : Vraag en antwoord 2

Delen & Download

Download preek