Ds. W.A. Zondag - Jesaja 52 : 13 - 15

Afspelen

Het werk van de Knecht des Heeren

Jesaja 52
23-2-2020
zal voorspoedig zijn
zal vernederend zijn
zal vruchtdragend zijn
Liturgie: Psalm 85: 1, 2 Psalm 85: 3 Lezen: Jesaja 52: 13-15 en Jesaja 53 Psalm 89: 12, 16, 18 Psalm 40: 3, 4 Psalm 85: 4 Citaat: “De mens zondigde, Jezus draagt de smarten. Daarom komen wij niet tot het verterende vuur, maar tot den Man van smarten. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Hij is een Man, Wiens handen gevuld zijn met zegeningen, Wiens ogen druppen van tranen, Wiens lippen overvloeien van liefde en Wiens hart smelt van tederheid. Daar, daar in die zijde is de gebaande weg naar Zijn hart”. Ds. I. Kievit, Gereformeerd Weekblad 1946. Leestip: - Zaterdag: Jesaja 42 (Knecht des Heeren) - Zondag: Jesaja 49 (moeten voor de Knecht des Heeren) - Maandag: Jesaja 50 (zuchtende Knecht des Heeren) - Dinsdag: Jesaja 53 (lijdende Knecht des Heeren) - Woensdag: Handelingen 8 : 26 – 40 (Kamerling leert Christus uit Jes. 53 kennen) - Donderdag: Psalm 40 (Gewillige Knecht: ‘zie Ik kom’) - Vrijdag: Lukas 23 : 26 – 32 (Jezus op weg naar Golgotha) Gespreksvragen: 1. Leg eens uit dat Jesaja 52 vers 13-15 bij Jesaja 53 hoort. Bent u het met Luther eens dat je er beter één hoofdstuk van zou moeten maken? 2. De rabbijnen menen dat de Knecht des Heeren het volk van Israël is. Maar waarom kan de Knecht des Heeren niet het volk Israël zijn, zoals door (een deel van) het Joodse volk werd en wordt gedacht? 3. Bewijs eens aan de hand van Handelingen 8 (geschiedenis van de Kamerling) dat de Knecht des Heeren de Heere Jezus is. 4. Hoe zal de Heere Jezus ‘verstandiglijk handelen’ (dat wil zeggen ‘voorspoedig zijn’ in Zijn werk als Borg en Middelaar)? 5. De Heere Jezus zal verhoogd en vernederd worden. Waarom staat er eerst dat Hij verhoogd zal worden? Je zou verwachten dat dan eerst over Zijn vernedering wordt gesproken. 6. Veel mensen zullen zich over de Heere Jezus ontzetten. Noem eens enkele voorbeelden rond het lijden van de Heere Jezus waaruit blijkt dat dit ook is gebeurd. Lees in dit verband eens Lukas 23: 26-28. 7. Waarom is het aangezicht van de Heere Jezus ‘meer verdorven’ geweest dan van andere mensen die werden gemarteld? 8. Waarom moeten wij ook bevindelijk leren verstaan ons te ontzetten over het lijden van de Heere Jezus? Lees in dit verband het eerste stukje van het formulier voor het te houden Heilig Avondmaal. Voor de jongste kinderen: 1. Wie is Jesaja? Antwoord: a) een discipel van de Heere Jezus, b) een profeet in het Oude Testament, c) een dominee in Dordrecht. 2. Jesaja spreekt over de ‘Knecht van de Heere’. Mag een knecht op een gewone werkdag zeggen: ‘ik heb vandaag niet zoveel zin in mijn gewone werk, dus ga ik maar iets leuks verzinnen’? Mag jij dat trouwens op school doen, dus zelfs iets gaan doen in plaats van wat de meester of juf zegt dat je moet gaan doen? 3. De Heere Jezus was de Knecht van de Heere. Hij moet iets heel belangrijks gaan doen op aarde. Wat was dat? Antwoord: Hij kwam om te l…………… en te s……………. voor z……………………… Dat deed Hij in het bijzonder op de heuvel G…………. 4. Als Knecht heeft de Heere Jezus erg moeten lijden. Weet jij wat er met Hem is gebeurd in Gethsémané? Daar heeft de Heere Jezus b…………… gezweet en tot Zijn V……………… geb……………… 5. Wat is ‘besprengd worden met het bloed’? Zou jij dat kunnen voordoen met water in je hand? Je maakt je vingers nat en dan sla je heel snel heen en weer. Wat gebeurt er? 6. Zou jij deze tekst kunnen opzeggen: “Hij was veracht en de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten en verzocht in krankheid”.

Jesaja 52 : 13 - 15

Jesaja 52
13
Ziet, Mijn Knecht zal verstandelijk handelen; Hij zal verhoogd en verheven, ja, zeer hoog worden.
14
Gelijk als velen zich over u ontzet hebben, alzo verdorven was Zijn gelaat, meer dan van iemand, en Zijn gedaante, meer dan van andere mensenkinderen;
15
Alzo zal Hij vele heidenen besprengen, ja, de koningen zullen hun mond over Hem toehouden; want denwelken het niet verkondigd was, die zullen het zien, en welken het niet gehoord hebben, die zullen het verstaan.

Delen & Download

Download preek