Ds. S. Maljaars - Exodus 13 : 20 - 22

Afspelen

Gods leiding in de woestijn

Exodus 13
17-10-2010
Zijn weg
Zijn teken
Zijn trouw

Exodus 13 : 20 - 22

Exodus 13
20
Alzo reisden zij uit Sukkoth; en zij legerden zich in Etham, aan het einde der woestijn.
21
En de HEERE toog voor hun aangezicht, des daags in een wolkkolom, dat Hij hen op den weg leidde, en des nachts in een vuurkolom, dat Hij hen lichtte, om voort te gaan dag en nacht.
22
Hij nam de wolkkolom des daags, noch de vuurkolom des nachts niet weg van het aangezicht des volks.

Delen & Download

Download preek