Ds. W.A. Zondag - Psalmen 147 : 13b

Afspelen

Gods verbondszegen voor de kinderen

Psalmen 147
11-6-2017
Tijdelijke zegeningen
Geestelijke zegeningen
Liturgie:
Psalm 139: 7, 8
Psalm 68: 10
Lezen: Psalm 147
Psalm 105: 5
Psalm 134: 3
Psalm 147: 5, 6, 7
Psalm 147: 10

Citaat:
“Hij geeft kinderen niet als een straf of als een last, maar als een voorrecht. Zij zijn een teken ten goede, indien de mensen ze weten te ontvangen en op te voeden”.
Spurgeon, Psalm 127.

Leestip:
- Psalm 127 (een erfdeel)
- Psalm 128 (huwelijkspsalm)
- Mattheus 19 (laat de kinderen komen…)

Gespreksvragen:
1. Wanneer is Psalm 147 gedicht? Wat was de aanleiding?
2. De Statenvertalers hebben boven de Psalm het volgende gezet: “De profeet vermaant het volk om Gods Naam groot te maken vanwege Zijn zorg over Zijn kerk, Zijn wijsheid, macht, genade en regering over alles tot Zijns Naams lof en der gelovigen zaligheid”. Leg eens uit wat het is: a) zorg over Zijn Kerk, b) Zijn wijsheid, c) Zijn macht, d) Zijn genade en e) Zijn regering.
3. In de Psalm wordt in het bijzonder een lofprijzing gedaan over de kinderen. Waarom doet de dichter dat als we toch bedenken dat ‘wij kinderen des toorns zijn’?
4. Vergelijk onze tekst eens met Psalm 127 vers 3. Hoe worden de kinderen in laatstgenoemde psalm genoemd en wat wordt daarmee bedoeld?
5. De Heere geeft kinderen als een ‘tijdelijke zegen’. Hoe zijn kinderen te zien als een tijdelijke zegen?
6. Kinderen ontvangen ook tijdelijke zegeningen. Noem eens een paar van zulke tijdelijke zegeningen.
7. De Heere Jezus zegt dat we niet overbezorgd moeten zijn. Hij maakt dan een vergelijking met bloemen en dieren (Matth. 7:26-28). Leg dat eens uit.
8. Het gaat de dichter in het bijzonder ook om de geestelijke zegen, en dat is een eeuwige zegen. Wat zijn de geestelijke zegeningen die kinderen kunnen ontvangen?
9. Hoe schenkt God de geestelijke zegeningen aan kinderen?

Voor de kinderen:
1. Vanmiddag werden drie baby’s gedoopt. Waarom gebeurde dat?
2. Jij bent ook gedoopt. Ben je daar blij om? En waarom?
3. Begrijp jij dat het water waarmee wordt gedoopt te maken heeft met het lijden en sterven van de Heere Jezus?
4. De Heere zegent de kinderen. Weet jij wat ‘zegenen’ is?
5. Wil de Heere dat kinderen Hem liefhebben? Waarom denk je dat?
6. Zou jij deze tekst kunnen opzeggen: “Maar Jezus riep dezelve kinderkens tot Zich, en zeide: Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet; want derzulken is het Koninkrijk Gods” (Lukas 18:16).

Delen & Download

Download preek