Ds. R.A.M. Visser - Openbaring 7 : 14

Afspelen

De schare die niemand tellen kan

22-11-2015
Wie het zijn
Waar ze vandaan komen
Wat ze hebben gedaan
Komen tot Jezus Christus (11/11)

Openbaring 7 : 14

Openbaring 7
14
En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun lange klederen gewassen, en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des Lams.

Delen & Download

Download preek