Ds. R.A.M. Visser - Johannes 7 : 37

Afspelen

Christus’ evangelienodiging

27-9-2015
De tijd van de nodiging
Het adres van de nodiging
De inhoud van de nodiging
Komen tot Jezus Christus (5/11)

Johannes 7 : 37

Johannes 7
37
En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.

Delen & Download

Download preek