Ds. R.A.M. Visser - Markus 5 : 34

Afspelen

Jezus’ kracht geopenbaard

Markus 5
20-9-2015
De vraag van Jezus
De blik van Jezus
Het getuigenis van Jezus
Komen tot Jezus Christus (4/11)

Markus 5 : 34

Markus 5
34
En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal.

Delen & Download

Download preek