Ds. C.J. Meeuse - Mattheüs 9 : 9

Afspelen

De roeping van Mattheus

9-2-2020
Hoe de Heere Jezus hem vond
Hoe de Heere Jezus hem riep
Hoe hij de Heere Jezus mocht volgen

MattheĆ¼s 9 : 9

Mattheüs 9
9
En Jezus, van daar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Mattheus; en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem.

Delen & Download

Download preek