Ds. M.J. van Gelder - 1 Korinthe 9 : 24 - 25

Afspelen

De onverderfelijke kroon

De kroon
De strijd om die kroon
Het ontvangen van die kroon

1 Korinthe 9 : 24 - 25

1 Korinthe 9
24
Weet gijlieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat een den prijs ontvangt? Loopt alzo, dat gij dien moogt verkrijgen.
25
En een iegelijk, die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Dezen dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke.

Delen & Download

Download preek