Ds. S. Maljaars - Lukas 4 : 1 - 4

Afspelen

Jezus in de woestijn

Lukas 4
21-1-2018
Geleid door de Geest (vs 1)
Verzocht van de duivel (vs 2-3)
Overwinnend met het Woord (vs 4)

Lukas 4 : 1 - 4

Lukas 4
1
En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn;
2
En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geeindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste.
3
En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood worde.
4
En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods.

Delen & Download

Download preek