Ds. J. Driessen - Mattheüs 11 : 16 - 19

Afspelen

De openbaring en prediking van hemelse wijsheid

10-2-2019
Nagedaan door spelende kinderen
Verworpen door eigenzinnige mensen
Gerechtvaardigd door ootmoedige zondaren

MattheĆ¼s 11 : 16 - 19

Mattheüs 11
16
Doch waarbij zal Ik dit geslacht vergelijken? Het is gelijk aan de kinderkens, die op de markten zitten, en hun gezellen toeroepen.
17
En zeggen: Wij hebben u op de fluit gespeeld, en gij hebt niet gedanst; wij hebben u klaagliederen gezongen, en gij hebt niet geweend.
18
Want Johannes is gekomen, noch etende, noch drinkende, en zij zeggen: Hij heeft den duivel.
19
De Zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vraat en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaren en zondaren. Doch de Wijsheid is gerechtvaardigd geworden van Haar kinderen.

Delen & Download

Download preek