Ds. P. Mulder - Lukas 5 : 18

Afspelen

Aan Zijn voeten

Lukas 5
26-1-2020
Met nood tot Jezus
Onderwijs voor allen
Tekst: Lukas 5 : 24 Doch opdat gij moogt weten, dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde, de zonde te vergeven (zeide Hij tot den geraakte): Ik zeg u, sta op, en neem uw beddeken op, en ga heen naar uw huis.

Lukas 5 : 18

Lukas 5
18
En ziet, enige mannen brachten op een bed een mens, die geraakt was, en zochten hem in te brengen, en voor Hem te leggen.

Delen & Download

Download preek