Ds. G.J. Baan - 1 Thessalonicenzen 1 : 6 - 8

Afspelen

De missionaire gemeente

19-1-2020
bekering (vs. 6)
leven (vs. 7)
verkondiging (vs. 8a)
geloof (vs. 8b)
Deel 2 van 4 over gemeente zijn

1 Thessalonicenzen 1 : 6 - 8

1 Thessalonicenzen 1
6
En gij zijt onze navolgers geworden, en des Heeren, het Woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, met blijdschap des Heiligen Geestes;
7
Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt al den gelovigen in Macedonie en Achaje.
8
Want van u is het Woord des Heeren luidbaar geworden niet alleen in Macedonie en Achaje; maar ook in alle plaatsen is uw geloof, dat gij op God hebt, uitgegaan, zodat wij niet van node hebben, iets daarvan te spreken.

Delen & Download

Download preek