Ds. G.J. Baan - 1 Thessalonicenzen 1 : 1 - 5

Afspelen

Een levende gemeente

12-1-2020
De bron daaronder (vs. 1/4)
Het middel daartoe (vs. 5)
De uitstraling daaruit (vs. 2/3a)
Het karakter daarvan (vs. 3b)
Deel 1 van 4 over gemeente zijn

1 Thessalonicenzen 1 : 1 - 5

1 Thessalonicenzen 1
1
Paulus, en Silvanus, en Timotheus, aan de Gemeente der Thessalonicensen, welke is in God den Vader, en den Heere Jezus Christus: genade zij u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere Jezus Christus.
2
Wij danken God altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden;
3
Zonder ophouden gedenkende het werk uws geloofs, en den arbeid der liefde, en de verdraagzaamheid der hoop op onzen Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader;
4
Wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God;
5
Want ons Evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht, en in den Heiligen Geest, en in vele verzekerdheid; gelijk gij weet, hoedanigen wij onder u geweest zijn om uwentwil.

Delen & Download

Download preek