Ds. W.A. Zondag - Lukas 2 : 21

Afspelen

Gods Zoon krijgt een naam

Lukas 2
29-12-2019
Hierin Zijn vernedering getekend
Hierin Zijn borgtocht aangewezen
Liturgie: Psalm 103: 3, 4 Psalm 103: 9 Lezen: Lukas 2: 21-35 Psalm 105: 5 Psalm 134: 3 Psalm 89: 1, 2, 12 Psalm 64: 9, 10 Citaat: “Overigens hebben de oude sacramenten hetzelfde doel beoogd waarop de onze nu gericht zijn, namelijk om ons heen te wijzen naar Christus en bijna aan de hand tot Hem te leiden, of liever om Hem als beelden te vertegenwoordigen en voor ogen te stellen om Hem nader te leren kennen.” J. Calvijn, Institutie, boek 4. Belijdenis: Vraag en antwoord 29 HC: Vraag: Waarom wordt de Zone Gods Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd? Antwoord: Omdat Hij ons zalig maakt en van al onze zonden verlost; daarbenevens, dat bij niemand anders enige zaligheid te zoeken of te vinden is. Leestips: - Genesis 17 (instelling besnijdenis) - Exodus 4: 18-31 (nalaten besnijdenis door Mozes; ‘bloedbruidegom’) Gespreksvragen: 1. Wanneer is het sacrament van de besnijdenis in gesteld? En waarom is het ingesteld? 2. De besnijdenis was een teken en zegel van het genadeverbond. Wat houdt het genadeverbond in? Wat is het verschil tussen het werkverbond en het genadeverbond? 3. Lees eens Exodus 4: 18-31. De Heere zocht Mozes te doden. Waarom? Wat zegt ons dit over het belang van het sacrament van de besnijdenis? 4. De Heere Jezus moest ook worden besneden. Op welke dag gebeurde dat en wie heeft de Heere Jezus besneden? 5. In Lukas 2: 22 -25 lezen we ook van de reiniging en de offers die gebracht moeten worden. Wat is het verschil met de besnijdenis van de Heere Jezus? 6. Als een jongen werd besneden werd daarmee beleden dat de zonde diep in het vlees van die jongen zat. De Heere Jezus had geen zonden gedaan en kende ook geen erfschuld. Waarom moest Hij toch besneden worden? 7. Bij de besnijdenis kreeg de Zoon van God de naam Jezus. Wanneer is tegen Jozef en Maria verteld dat zij Hem zo moeten noemen? 8. Waarom hebben Jozef en Maria de naam Jezus uit gehoorzaamheid en uit geloof aan de Zoon van God gegeven? 9. Waarom wordt in de naam Jezus de borgtocht van de Zaligmaker aangewezen? Lees in dit verband (ook) HC Zondag 11. 10. Wat betekent de naam Jezus? En: is Hij al voor jou/u een persoonlijke Zaligmaker geworden? Voor de jongste kinderen: 1. Vroeger werden kinderen niet gedoopt, maar werden de jongetjes b……….. (vul het eens in). 2. De Heere Jezus werd besneden op de ………ste dag na de geboorte. Wat moet er op de stippellijn staan: a) vierde, b) zesde, c) achtste? 3. Nu worden kinderen niet meer besneden maar gedoopt. Worden alleen jongetjes of ook meisjes gedoopt? 4. Welke naam kreeg het Kindje (de Baby) van Maria? 5. De Heere Jezus moest een baby worden om ook de Zaligmaker van kleine b……. en kleine k……………….. te kunnen zijn. Wat moet erop de stippellijn staan? 6. Zou jij deze tekst kunnen nazeggen uit Lukas 1: “En zie, gij zult bevrucht worden en een Zoon baren, en zult Zijn Naam heten JEZUS”.

Lukas 2 : 21

Lukas 2
21
En als acht dagen vervuld waren, dat men het Kindeken besnijden zou, zo werd Zijn Naam genaamd JEZUS, welke genaamd was van den engel, eer Hij in het lichaam ontvangen was.

Delen & Download

Download preek