Ds. P. Mulder - Johannes 7 : 37

Afspelen

Wekstem op het loofhuttenfeest

26-1-2020
In een woelige schare
Gericht tot dorstenden
Roepende om te komen en te drinken
Gevolgd door verschillend gebruik

Johannes 7 : 37

Johannes 7
37
En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke.

Delen & Download

Download preek