Ds. W.A. Zondag - Openbaring 21 : 4

Afspelen

God neemt de tranen weg

31-12-2019
In dit leven gedeeltelijk
Na dit leven volkomen
Liturgie: Psalm 90: 1, 2 Psalm 69: 14 Lezen: Openbaring 21: 1-14 Psalm 102: 14, 15, 16 Psalm 42: 2, 3 Psalm 89: 19, 7 Leestips: - Jesaja 25 (tranen afwissen) - Johannes 11 (Jezus weende) - Hebreëen 11 (stad met fundamenten) Citaat: “Laat ons daarom hijgende zijn om in ons ware land, de hemel, in te gaan, en begeren we boven alles om ontvangen te worden in het huis van onze hemelse Vader om daar onze Broeder, Hoofd en Zaligmaker, Jezus Christus, te zien, en de hoogwaardige vergadering der patriarchen, profeten en apostelen en van zovele duizenden martelaren, tot welke ook ik ingezameld hoop te worden, wanneer ik de loopbaan der roeping, mij door de Heere Jezus toevertrouwd, zal geëindigd hebben”. Guido de Brès, in: laatste brief aan zijn vrouw, Catharine van Ramon (12 april 1567). Gespreksvragen: 1. Evalueer eens met elkaar het afgelopen jaar. Noem eens twee ‘hoogtepunten’ en twee ‘dieptepunten’. 2. Waren er in het afgelopen jaar ook ‘tranen’? Waarom? 3. We zeggen wel: “Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden”. Wat wordt hiermee bedoeld? 4. Calvijn schrijft: “En door welke soort van verdrukking wij ook gedrukt worden, altijd moeten wij zien op dit doel, dat wij ons gewennen tot de verachting van het tegenwoordige leven en daardoor opgewekt worden tot de overdenking van het toekomende”. Johannes Calvijn, Institutie. 5. De Heere begint reeds in dit leven tranen van Zijn kinderen af te wissen. Hij doet dat als ze bedroefd zijn over hun zonden. Leg dat eens uit. Betrek hierbij eens Jesaja 40 vers 1 en 2. 6. Ook krijgen Gods kinderen al vertroosting in moeite en in verdriet. Hoe dan? 7. Waarom is het zo vertroostend voor mensen in verdriet als zij mogen zien op de medelijdende Hogepriester? 8. Na de dood worden ‘alle tranen afgewist’. Hoe doet de Heere dat? 9. Sluit vanavond eens met elkaar af door nog eens Openbaring 21 of Psalm 90 met elkaar te lezen. 10. Zing met elkaar eens een psalm, bijvoorbeeld Psalm 102.

Openbaring 21 : 4

Openbaring 21
4
En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan.

Delen & Download

Download preek