Ds. W.A. Zondag - Lukas 2 : 48 - 49

Afspelen

De Zoon in het huis van Zijn Vader

Lukas 2
12-1-2020
Hij is gebracht
Hij is gezocht
Hij is gevonden
Liturgie: Psalm 122: 1, 2 Psalm 122: 3 Lezen: Lukas 2: 39-52 Psalm 26: 1, 5, 6, 7, 8 Psalm 27: 2, 3 Psalm 100: 1, 2 Citaat: “Gedoopte gezinnen, die hun eigen doop onderschrijven en ernaar leven, die gezamenlijk als gezin het christelijke geloof belijden, kunnen kleine gemeenten worden genoemd”, Matthew Henry. Leestips: - Psalm 27 (één ding begeerd) - Psalm 84 (in Gods huis zijn) - Mattheüs 21: 1-17 (reiniging tempel) Gespreksvragen: 1. Waarom is het belangrijk dat ouders of pleegouders hun kinderen zo jong mogelijk naar de kerk meenemen? Wat kunnen wij in dit verband van Jozef en Maria leren? 2. De Heere Jezus is nu 12 jaar oud. De geschiedenis Lukas 2 vers 29 e.v. doet ons denken aan Anna. Waarom? 3. Wat betekent “bar mizwah”? Wordt dat door de joden nog gevierd? 4. Jongens en meisjes moesten op 12-jarige lee:ijd de ‘Wet van Mozes’ (‘Thora’ of ‘mitswot’) kennen. Hoeveel geboden waren dat eigenlijk? 5. Hier heb je enkele geboden uit de Thora: 17. Iedere man dient besneden te worden. (Gen. 17:12; Lev. 12:3) (CCP 47) 18. Hang gedenkkwasten aan de hoeken van je kleding. (Num. 15:38) (CCP 10) 19. Bind een gebedsriem om het hoofd. (Deut. 6:8) (CCP 9). 20. Bind een tefillin om de arm. (Deut. 6:8) (CCP 8). 21. Hang een mezoeza op je deurposten en poorten van je huis. (Deut. 6:9) 112. Vier de verplichte feesten. (Ex. 23:14) 113. Geniet van de feesten. (Deut. 16:14) 114. Kom op de heiligdommen (synagoge) van de feesten. (Deut. 16:16) Zoek eens enkele teksten op die vermeld worden. Wat vind je van deze geboden? 6. De Heere Jezus laat de rabbi’s versteld staan vanwege Zijn kennis. Was de Heere Jezus al ‘alwetend’ of is het anders gegaan? Hoe zal de Heere Jezus de kennis van de Bijbel hebben gekregen? 7. Had de Heere Jezus kennis van de Bijbel nodig? Zo ja, waarom? Heb jij kennis van de Bijbel nodig om zalig te worden, of kan God dat ook wel doen zonder kennis? 8. Wat kunnen wij leren van de Heere Jezus als Hij in de tempel is? Noem eens concreet mogelijkheden om kennis van de Bijbel te krijgen. 9. De Heere Jezus hee: aan de rabbi’s vragen gesteld. Welke vragen zal Hij gesteld hebben? Denk bijvoorbeeld eens aan de uitleg van Psalm 40 of Jesaja 53. 10. Waarom was het niet een uiting van ongehoorzaamheid van de Heere Jezus dat Hij Jozef en Maria zo heeft laten zoeken? 11. De Heere Jezus zegt dat Jozef en Maria helemaal niet naar Hem hadden hoeven zoeken. Zij hadden kunnen weten waar Hij was. Kunnen wij de Heere Jezus ook op een verkeerde plaats zoeken? Maak dat eens concreet. Voor de jongste kinderen: 1. Jezus werd door zijn (pleeg)ouders in de tempel gebracht. Mag jij ook al mee naar de kerk? 2. Waarom wil de Heere dat jij al jong in de kerk komt? Antwoord: Hij wil dat je de H…………. leert k…………………… zodat je Zijn kind mag zijn. 3. Jozef en Maria keerden weer terug naar Nazareth, maar de Heere Jezus was er niet bij. Waren zij Jezus vergeten? Antwoord: nee zij dachten dat……………… 4. Jozef en Maria hebben daarna de Heere Jezus overal gezocht. Waar hebben zij de Heere Jezus gevonden? Antwoord: a) bij het paleis van Herodes, b) in één van de tempelgebouwen, c) bij de stadspoort. 5. Wat was de Heere Jezus toen aan het doen? Antwoord: a) spelen met andere kinderen, b) aan het eten, c) luisteren naar het onderwijs van de dominees (rabbi’s). 6. Was de Heere Jezus gehoorzaam aan Jozef en Maria? En ben jij dat ook als papa of mama wat aan je vraagt?

Lukas 2 : 48 - 49

Lukas 2
48
En zij, Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind! waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.
49
En Hij zeide tot hen: Wat is het, dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?

Delen & Download

Download preek