Ds. S.W. Janse - Johannes 1 : 41 - 43

Afspelen

Jezus, Andreas en Simon

19-1-2020
Een volgeling van Jezus
Een leidsman tot Jezus
Een gekende door Jezus

Johannes 1 : 41 - 43

Johannes 1
41
Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee, die het van Johannes gehoord hadden, en Hem gevolgd waren.
42
Deze vond eerst zijn broeder Simon, en zeide tot hem: Wij hebben gevonden den Messias, hetwelk is, overgezet zijnde, de Christus.
43
En hij leidde hem tot Jezus. En Jezus, hem aanziende, zeide: Gij zijt Simon, de zoon van Jonas; gij zult genaamd worden Cefas, hetwelk overgezet wordt Petrus.

Delen & Download

Download preek