Ds. P. Mulder - Micha 3 : 8

Afspelen

Micha verkondigt vloek en zegen

Micha 3
12-12-2019
Ontdekkende prediking
Onderscheiden uitwerking
Een heilrijke profetie
Velerlei hoorders
Deel 2 van 6. Tweede tekst: Micha 4 vers 1: MAAR in het laatste der dagen zal het geschieden dat de berg van het huis des HEEREN zal vastgesteld zijn op den top der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen; en de volken zullen tot hem toevloeien.

Micha 3 : 8

Micha 3
8
Maar waarlijk, ik ben vol krachts van den Geest des HEEREN; en vol van gericht en dapperheid, om Jakob te verkondigen zijn overtreding, en Israel zijn zonde.

Delen & Download

Download preek