Ds. C. Harinck - Genesis 3 : 7 en 21

Afspelen

De nood van onze naaktheid

De oorzaak van onze noodzaak
Onze oplossing voor onze naaktheid
Gods oplossing voor onze naaktheid

Genesis 3 : 7 en 21

7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij werden gewaar dat zij naakt waren; en zij hechtten vijgenboombladeren tezamen en maakten zich schorten. 21 En de HEERE God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan.

Delen & Download

Download preek